08-9327799

מדיניות ביטולים

בס"ד

מדיניות ביטולים

במידה והלקוח ירצה לבטל את העסקה בפרק זמן של עד 14 ימים מקבלת המוצר ) באריזה המקורית בלבד), או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, הוא יכול לעשות זאת, בהתאם למפורט בפרק ביטול עסקה.
ביטול עסקה, או החלפת מזרון, לאחר שחלפו המועדים לביטול, הקבועים בחוק הגנת הצרכן, יעשה לפי ההוראות הבאות:
במידה והלקוח הוריד את האריזה המקורית, לא יוכל להחזיר את המזרן ולקבל את כספו במלואו חזרה, אולם כן יוכל להחליף את המזרן למזרן אחר וזאת במידות סטנדרטיות בלבד (מידות סטנדרטיות בלבד- 140/190+160/190+160/200+180/200+80/190) אריזתו המקורית של המזרן היא אריזת ניילון מקורית שלא נפתחה בשום שלב. במידת הצורך יחויב/יזוכה הלקוח בהפרש למחיר המזרן החדש שבחר, הלקוח יחויב בעלות ההובלה הנוספת של החזרת המזרן הישן וקבלת המזרן החדש בלבד. כמו כן, הלקוח ישתמש במזרן במשך חודש שלם שלאחריו יוכל לפנות לחברת קמפ דויד ישראל ולבקש החזרת המזרן ולקבל תמורתו חזרה בניכוי הסכומים הבאים: כספי ההובלה ששולמו לא יוחזרו ללקוח ובנוסף ישלם הלקוח עבור הובלה נוספת שיקוזזו מהסכום ששילם. במידה ובמסגרת הקניה קיבל הלקוח מתנה  ישאיר הלקוח מתנות אלו אצלו ויקוזז מסכום ההחזר סך עלות המתנה כפי שמופיע באתר החברה. (בנוסף לסכומים האחרים שיקוזזו בגין ההובלה). הכסף יוחזר באופן שבו התבצע התשלום ע"י הלקוח: שולם במזומן או בהמחאה/ות - יוחזר בהמחאה/ות לפקודת הלקוח בלבד. שולם בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בפריסה לתשלומים, יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי. מכל ההחזרים המגיעים ללקוח ינוכו סכומי ההובלה מהתשלום הראשון לזכות הלקוח. תנאי ראשוני להחזרת המזרן הוא שמירה על ניקיונו ושלמותו ובאריזתו המקורית בלבד-ארוז בניילון שלא נפתח.

הודעת הלקוח בדבר בקשתו להחלפת המזרן או בקשתו להחזר כספי תתבצע בכתב באמצעות פקס 08-9327796 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת  info@camp-david.co.il (ובכפוף לתנאי "ביטול עסקה" כדלקמן).

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר.
הודעה על הביטול תימסר בפקס- 089627796 או בדוא"ל - info@camp-david.co.il.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או שלא בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או שלא בשל כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, ללא דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן (ע"י מובילי חברת קמפ דויד ישראל).
אם סופק המוצר לבית המזמין, והרכישה בוטלה על ידי המזמין, חלה חובת החזרת המוצר למחסני חברת קמפ דויד ישראל על המזמין ,
כספו של הצרכן יושב לו תוך 21 ימים מקבלת הודעת הביטול,
החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.


סייגים לביטול עסקה:

לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ובכלל זה, מידות מיוחדות, שיפורים ושינויים מהסטנדרט, מיטות, בסיסים, ראשי מיטות וכד'. במקרים אלו דמי הביטול יהיו כפי שיופיע ע"ג טופס ההזמנה.
החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר (במקרים כאלה ישיב העסק את הכספים שנגבו מהצרכנים)
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
חברת קמפ דויד ישראל לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לגבי נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי. 
נא לא לבצע הזמנת מוצרים שמופיעים באתר במחיר 0 (אפס) - מוצרים אלה לא למכירה דרך האתר או שאזלו במלאי. לקבלת מחיר, יש ליצור קשר טלפוני עם משרדי חברת קמפ דויד ישראל.

מדיניות ביטולים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות